Samskabelse

"There is a crack in everything. That´s how the light gets in".

Sammen med Leonard Cohen og andre, orienterer jeg mig og søger sammenhænge og meningsfylde i lyset fra sprækkerne i en kompleks, mangfoldig og foranderlig verden.

I mit eget liv forsøger jeg at oparbejde og fastholde åbenhed og vidsyn gennem rejser, kunst, litteratur, fag- og andre fællesskaber, videreuddannelse, workshops, share- og supervisions og ikke mindst gennem møder og dialoger i min praksis og i mit levede liv i øvrigt.

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes i forskellige sammenhænge, når vi bevæger os rundt i arbejds- og hverdagslivet. Hvordan vi skaber sammenhæng og mening i vore egne liv og i andres. Hvordan nye paradigmer erstatter de gamle, og hvordan de sociale, de kulturelle og politiske vinde blæser lokalt, nationalt og globalt.

En af de vinde, der blæser kraftigt i tiden, hvirvler begreber som kontrol, effektivitet og målbar viden rundt i den luft, vi alle indånder. Jeg er optaget af begrebet "viden" i mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi "ved", behøver vi jo ikke at lytte til hinanden. Andre(s) perspektiver bliver først interessante, når vi giver plads til tvivl og usikkerhed.

I samarbejde med den enkelte, familien og andre grupper, inviterer jeg derfor til dialoger med plads til tvivl, undren og eftertanke. Jeg deltager selv - i både ind- og udland - i tværfaglig supervision og træning, med psykologer, psykiatere, sygeplejersker, andre terapeuter, lærere, pædagoger og socialrådgivere, - alle med blik på nøglebegreber som:  

- det dialogiske, det relationelle, det samskabende

- flerstemmigheden

- det dynamiske, det bevægelige

- det nysgerrige, det narrative.

Jeg tilbyder

Dialogiske samtaler.
(Familie-)rådgivning, støtte og vejledning.
Sharevision.
Supervision og vejledning.
Uddannelsessupervision og vejledning.

Samtalesaloner og - caféer.
At være arrangør af Dødscafé (se mere her)

STILLE STEMMER


Jeg er TAOS Associate, hvilket betyder, at jeg er inviteret ind i det globale socialkonstruktionistiske netværk, som udspringer fra TAOS Institute (se www.taosinstitute.net)