Samskabelse

"There is a crack in everything. That´s how the light gets in".

Sammen med Leonard Cohen og andre, orienterer jeg mig og søger sammenhænge og meningsfylde i lyset fra sprækkerne i en kompleks, mangfoldig og foranderlig verden.

I mit eget liv forsøger jeg at oparbejde og fastholde åbenhed og vidsyn gennem rejser, kunst, litteratur, fag- og andre fællesskaber og i mit levede liv i øvrigt.

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes i forskellige sammenhænge, når vi bevæger os rundt i arbejds- og hverdagslivet. Hvordan vi skaber sammenhæng og mening i vore egne liv og i andres. Hvordan nye paradigmer erstatter de gamle, og hvordan de sociale, de kulturelle og politiske vinde blæser lokalt, nationalt og globalt.

En af de vinde, der blæser kraftigt i tiden, hvirvler begreber som kontrol, effektivitet og målbar viden rundt i den luft, vi alle indånder. Jeg er optaget af begrebet "viden" i mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi "ved", behøver vi jo ikke at lytte til hinanden. Andre(s) perspektiver bliver først interessante, når vi giver plads til tvivl og usikkerhed.

Jeg inviterer til dialoger med plads til tvivl, undren og eftertanke og med blikket rettet mod nøglebegreber som:  

                            dialog                                                                                                                                                                       relation

                                                                                 samskabelse

                                                                                                                                                   flerstemmighed

                             dynamik                       bevægelighed

                                                                                                                  nysgerrighed 

                                                       undren                                                                                                                                               fejltagelse                    

                                                                                                                                                    


Jeg er TAOS Associate, hvilket betyder, at jeg er inviteret ind i det globale socialkonstruktionistiske netværk, som udspringer fra TAOS Institute (se www.taosinstitute.net)