Bagtæppe

Susanne Johansen

BAGGRUND
TAOS associate.

Internationalt certificeret i dialogisk samskabende praksis. ICCP.

Diplom i Familieterapi.

Suppleringsuddannelse i Børne- og ungdomskultur.

Pædagogisk Diplom.

Uddannet socialpædagog.

Diverse og løbende uddannelse og træning i supervision.
Løbende engageret i workshops, kurser, konferencer og kongresser, nationalt og internationalt.

PRAKSIS
Jeg har siden 1981 været beskæftiget i forskellige funktioner indenfor det offentlige, - centreret omkring børn/familier og socialt/fysisk/psykisk sårbare voksne.
Som fagperson og som menneske er jeg optaget af mellemmenneskelige samspil, af det relationelle, det samarbejdende og samskabende og det diaogiske.

Egen praksis - s a m s i g t.dk - siden 2003.


PUBLIKATIONER

Det skjulte skoleskema. 
En radioudsendelse om børns netværk og egen-kultur i revner og sprækker mellem den voksenproducerede børnekultur.
‘R
åstof’. Danmarks Radio, P1. Produceret af Birgitte Meilby. 1996. 

Jamen - snakker de ikke bare? - om dialogisk samtale i terapilokalet. 

Systemisk Forum, nr. 2. 2010


Fra Borge til Brno, - en rundrejse i det dialogiske, det relationelle, det responsive og det kropslige landskab’.
Systemisk Narrativt Forum, nr. 4. 2019


Kunsten at danse i kor - et essay om fællesskabets kraft. 

FOKUS PÅ FAMILIEN. Årgang 48, nr. 4, 2020