Familieterapi, sofasalon, samtalecafé, sharevision m.m.

Dialogiske, samskabende og bevægelige møder mellem mennesker.

SAMSKABELSE

Egne og andres indtryk og udtryk

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes i forskellige sammenhænge, når vi bevæger os rundt i arbejds- og hverdagslivet.

Hvordan vi skaber sammenhæng og mening i vore egne liv og i andres. Hvordan nye paradigmer erstatter de gamle, og hvordan de sociale, de kulturelle og politiske vinde blæser lokalt, nationalt og globalt.

SAMSKABELSE

En af de vinde, der blæser kraftigt for tiden

.. hvirvler begreber som kontrol, effektivitet og målbar viden rundt i den luft, vi alle indånder.

Jeg er optaget af begrebet “viden” i mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi “ved”, behøver vi jo ikke at lytte til hinanden. Andre(s) perspektiver bliver først interessante, når vi giver plads til tvivl og usikkerhed.

BAGTÆPPE

Min baggrund og erfaring igennem tiden

PRAKSIS
Jeg har siden 1981 været beskæftiget i forskellige funktioner indenfor det offentlige, – centreret omkring børn/familier og socialt/fysisk/psykisk sårbare voksne.
Som fagperson og som menneske er jeg optaget af mellemmenneskelige samspil, af det relationelle, det samarbejdende og samskabende og det diaogisk

EFTERTANKE

Tid til eftertanke

Mulige forløb
– sofa- og simresaloner
– samtale-caféer
– samtaler ved køkkenbordet
– samtaler ved bålet
– samtaler mellem samtalerne
– samtaler om samtalerne
– sharevision
– STILLE STEMMER, stille dialoger med sig selv og hinanden via YOGA og NADA.

Kendetegnende for disse møder er, at vi taler og lytter “indefra-og-ud”. Vi giver os selv og hinanden tid til at orientere os og bevæge os, tid til at tale og respondere, tid til at lytte, tid til at tvivle, tid til eftertanke.