samskabelse

’There is a crack in everything. That’s how the light gets in’.

Sammen med Leonard Cohen og andre orienterer jeg mig og søger sammenhænge og meningsfylde i lyset fra sprækkerne i en kompleks, mangfoldig og foranderlig verden.

I mit eget liv forsøger jeg at oparbejde og fastholde åbenhed og vidsyn gennem rejser, kunst, litteratur, fag- og andre fællesskaber, videreuddannelse, workshops, share- og supervisions og ikke mindst gennem møder og dialoger i min praksis og i mit levede liv i øvrigt.

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes i forskellige sammenhænge, når vi bevæger os rundt i arbejds- og hverdagslivet. Hvordan vi skaber sammenhæng og mening i vore egne liv og i andres. Hvordan nye paradigmer erstatter de gamle, og hvordan de sociale, de kulturelle og de politiske vinde blæser lokalt, nationalt og globalt.

Én af de vinde, der blæser kraftigt i tiden, hvirvler begreber som kontrol, effektivitet og målbar viden rundt i den luft, vi alle indånder. Jeg er optaget af begrebet ’viden’ i mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi ’ved’, behøver vi jo ikke at lytte til hinanden. Andre(-s) perspektiver bliver først interessante, når vi giver plads til tvivl og usikkerhed.

I samarbejde med den enkelte, familien, kolleger og andre grupper inviterer jeg derfor til dialoger med plads til tvivl, undren og eftertanke.