Samskabelse

"There is a crack in everything. That´s how the light gets in".

Sammen med Leonard Cohen og andre, orienterer jeg mig og søger sammenhænge og meningsfylde i lyset fra sprækkerne i en kompleks, mangfoldig og foranderlig verden.

I mit eget liv forsøger jeg at oparbejde og fastholde åbenhed og vidsyn gennem rejser, kunst, litteratur, fag- og andre fællesskaber, videreuddannelse, workshops, share- og supervisions og ikke mindst gennem møder og dialoger i min praksis og i mit levede liv i øvrigt.

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes i forskellige sammenhænge, når vi bevæger os rundt i arbejds- og hverdagslivet. Hvordan vi skaber sammenhæng og mening i vore egne liv og i andres. Hvordan nye paradigmer erstatter de gamle, og hvordan de sociale, de kulturelle og politiske vinde blæser lokalt, nationalt og globalt.

En af de vinde, der blæser kraftigt i tiden, hvirvler begreber som kontrol, effektivitet og målbar viden rundt i den luft, vi alle indånder. Jeg er optaget af begrebet "viden" i mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi "ved", behøver vi jo ikke at lytte til hinanden. Andre(s) perspektiver bliver først interessante, når vi giver plads til tvivl og usikkerhed.

I samarbejde med den enkelte, familien og andre grupper, inviterer jeg derfor til dialoger med plads til tvivl, undren og eftertanke. Jeg deltager selv - i både ind- og udland - i tværfaglig supervision og træning, med psykologer, psykiatere, sygeplejersker, andre terapeuter, lærere, pædagoger og socialrådgivere, - alle med fokus på nøglebegreber som:  

- dialog, samarbejde og samskabelse

- flerstemmigheden

- det dynamiske, det bevægelige

- det nysgerrige, det narrative.

Jeg tilbyder

(Familie-/gruppe-)samtaler og terapi.
(Familie-)rådgivning, støtte og vejledning.
Facilitering.

Sharevision.
Supervision og vejledning.
Uddannelsessupervision og vejledning.
Workshops. Sofasalon'er. Samtalecafé'er.
At være arrangør af Dødscafé (se mere her)


Jeg er TAOS Associate, hvilket betyder, at jeg er inviteret ind i det globale socialkonstruktionistiske netværk, som udspringer fra TAOS Institute (se www.taosinstitute.net)