bagtæppe

Siden jeg blev uddannet socialpædagog i 1981, har jeg været ansat i forskellige funktioner i amt og kommuner på Sjælland.

Omdrejningspunktet har været psykisk og socialt udsatte børn, voksne og familier.

Min grunduddannelse er siden blevet fulgt op med en suppleringsuddannelse i ’Børne-og ungdomskultur’ (1996), en diplomuddannelse i ’Forsøg og udvikling’ (2000), en diplomuddannelse i ’Familieterapi’ (2009) og et diplommodul i ’Ledelse’ (2014). Jeg er certificeret i ’Samarbejdende praksis i terapi og socialt arbejde’ (2016).

TAOS Associate (2017).

I 2012 blev jeg selvstændig, da jeg startede

s a m s i g t.dk
v. Susanne Johansen