Bagtæppe

Susanne Johansen

BAGGRUND
2017  TAOS Associate, - tilknyttet det globale socialkonstruktionistiske netværk med udspring i TAOS Institute. 

2016  'Samarbejdende praksis i terapi og socialt arbejde'. International certificering på masterniveau. Diakonhjemmet/VID. Oslo.

2014  Diplommodul i ledelse. ErhvervsAkademi Sjælland.

2013  Grunduddannelse for frivillige rådgivere på Livsliniens Netrådgivning.

2009  Diplom i Familieterapi. Den Sociale Højskole. København.

2004  Videregående supervisoruddannelse v. Susanne Bang og Ken Heap. Den Sociale Højskole. København.

2003  Supervisoruddannelse. Jette Binzer og Hanne Ytting. Folkeuniversitetet. København.

2000  PD. 'Forsøg og udvikling'. Danmarks Pædagoghøjskole. København.

1996  Suppleringsuddannelse. Børne- og ungdomskultur. Odense Universitet.

1981  Fritidspædagog (/socialpædagog). Ballerup Seminarium.

PRAKSIS-ERFARING 
 

Workshops. Facilitering af grupper. Netværksarbejde. 

Supervision. Sharevision. Grupper/individuelt.

Børn, unge og familier. Konsultation, undersøgelse, behandling, terapi, samtale. 

Forældrene til anbragte børn. Dialog og samarbejde. Samskabelse.

Arbejde med dynamiske livshistorier. Livshistoriebøger.
Selvmordsforebyggelse. Dialog og samarbejde. 

Senhjerneskadede og deres pårørende. Vejledning. 

Psykiatribrugere. Vejledning.

PUBLIKATIONER
Det skjulte skoleskema. 

En radioudsendelse om børns netværk og egen-kultur i revner og sprækker af den voksenproducerede børnekultur.

Råstof. Danmarks Radio, P1. Produceret af Birgitte Meilby. 1996.


Jamen, - snakker de ikke bare?
- om dialogisk samtale i terapilokalet.

Systemisk Forum, nr. 2. 2010