Familieterapi, sofasalon, samtalecafé, sharevision m.m.

Dialogiske, samskabende og bevægelige møder mellem mennesker.

SAMSKABELSE

Egne og andres indtryk og udtryk

Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes i forskellige sammenhænge, når vi bevæger os rundt i arbejds- og hverdagslivet. Hvordan vi skaber sammenhæng og mening i vore egne liv og i andres. Hvordan nye paradigmer erstatter de gamle, og hvordan de sociale, de kulturelle og politiske vinde blæser lokalt, nationalt og globalt.

SAMSKABELSE

En af de vinde, der blæser kraftigt for tiden

.. hvirvler begreber som kontrol, effektivitet og målbar viden rundt i den luft, vi alle indånder. Jeg er optaget af begrebet “viden” i mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi “ved”, behøver vi jo ikke at lytte til hinanden. Andre(s) perspektiver bliver først interessante, når vi giver plads til tvivl og usikkerhed..

NYHED! ICCP Certifikat

Certificeringsprogram i samarbejdsbaserede dialogiske praksiser

I samarbejde med Anne Hedvig Vedeler udbyder vi et ICCP certificeringsprogram her i Danmark. Anne Hedvig Vedeler har startet, og står i spidsen for, det nordiske (Norge) ICCP program. Jeg har siddet i styregruppen og vi har nu besluttet at udbyde ICCP i Danmark i 2024.

Hvad er ICCP? Houston Galveston Institute, USA og The TAOS Institute har I samarbejde med et internationalt netværk af institutter og uddannelsesinstitutioner i Syd- og Nordamerika, Taiwan, Kina og Europa udviklet et certficeringsprogram i en Samarbejdsorienteret, dialogisk tilnærmelse til terapi og andre praksisser, ICCP Network.

LÆS OM PROGRAMMET

Harlene Anderson, Ken Gergen, Sheila McNamee og Monica Sesma sidder blandt andre i bestyrelsen.

Det nordiske program er både med hensyn til indhold og læringsudbyttet i tråd med det internationale certificeringsprogram.

BOOK EN PLADS PÅ HOLDET
Anne Hedvig Vedeler, Ph.D.

ICCP-programmet
sigter mod at udvikle kundskab og færdigheder ved at integrere praksis, teori og den enkelte deltagers livserfaringer og på denne måde øge deltagernes brede kompetence. Programmet fokuserer på udvikling af forståelse og færdigheder, som omfatter forståelse af kontekst, magt og etik, positionering og dialogiske processer i forskellige sammenhænge, netværkstænkning og den enkeltes personlige stil som praktiker.

• Samarbejdende dialogisk praksis er en holdning og en tilnærmelse, som går på tværs af kultur og kontekst.

• Deltagerne, som mødes, ses som samtalende og samarbejdende partnere.

• ´Den professionelle´ har ingen fast agenda, tilstræber en ikke-vidende position og ønsker åbenhed i forhold til intentioner, tanker og ideer og inviterer til udforskning gennem dialog.

• ´Den professionelle´ har et eget ansvar for at opretholde usikkerhed og åbenhed og have et oversigts-blik på samtaleprocessen.

Programmet består af varierede undervisnings- og læringsformer, som skal bidrage til deltagernes faglige og personlige udvikling. Programmet som helhed og undervisningsformen baseres på dialog. Der forventes dermed en høj grad af initiativ, involvering og ansvar fra den enkelte deltager. Der lægges op til samtaler, øvelser og litteraturstudier. Det forventes, at deltagerne bidrager med erfaringer fra praksis, konkrete dilemmaer og etiske udfordringer. I samarbejde udarbejder vi fokusområder og opretter mindre grupper knyttet til praksis og tekster. Deltagerne tilknyttes refleksionsgrupper og arrangerer egne internprojekter. Der vil være aktiv brug af digitale platforme og deltagerne vil selv kunne lede disse møder. Enhver, som er interesseret i samarbejde og dialog, er velkomne til at deltage i dette program. Der kræves ikke andre forkundskaber end interesse for denne særlige holdning, position og tilgang, hvorigennem man kan indgå i socialt arbejde, herunder terapi. Programmet tilpasses dem, der deltager.

DOWNLOAD BROCHURE

BAGTÆPPE

Min baggrund og erfaring igennem tiden

Jeg har siden 1981 været beskæftiget i forskellige funktioner indenfor det offentlige, – centreret omkring børn/familier og socialt/fysisk/psykisk sårbare voksne.
Som fagperson og som menneske er jeg optaget af mellemmenneskelige samspil, af det relationelle, det samarbejdende og samskabende og det diaogiske

KONTAKT

CV

– TAOS associate ICCP, Internationalt certificeret i dialogisk samskabende praksis.
– Diplom i Familieterapi
– Suppleringsuddannelse i Børne- og ungdomskultur
– Pædagogisk Diplom
– Uddannet socialpædagog
– Diverse og løbende uddannelser og træning i supervision.
– Løbende engageret i workshops, kurser, konferencer og kongresser, nationalt og internationalt.

Publikationer


Jamen – snakker de ikke bare? – om dialogisk samtale i terapilokalet.

Systemisk Forum, nr. 2. 2010


Fra Borge til Brno, – en rundrejse i det dialogiske, det relationelle, det responsive og det kropslige landskab

Systemisk Narrativt Forum, nr. 4. 2019


Det skjulte skoleskema

En radioudsendelse om børns netværk og egen-kultur i revner og sprækker mellem den voksenproducerede børnekultur.


Kunsten at danse i kor – et essay om fællesskabets kraft.

FOKUS PÅ FAMILIEN. Årgang 48, nr. 4, 2020

EFTERTANKE

Tid til eftertanke

Mulige forløb
– sofa- og simresaloner
– samtale-caféer
– samtaler ved køkkenbordet
– samtaler ved bålet
– samtaler mellem samtalerne
– samtaler om samtalerne
– sharevision
– STILLE STEMMER, stille dialoger med sig selv og hinanden via YOGA og NADA.

Kendetegnende for disse møder er, at vi taler og lytter “indefra-og-ud”. Vi giver os selv og hinanden tid til at orientere os og bevæge os, tid til at tale og respondere, tid til at lytte, tid til at tvivle, tid til eftertanke.